Att skärpa en kniv med en bänksten

Gästbloggare!

Vi har nöjet att presentera vår andra gästbloggare som heter Jonas Landolsi. Jonas driver sedan 2009 bloggen och företaget Jonas Vildmark, med syftet att inspirera och sprida kunskap om natur, bushcraft och överlevnad. Han är bland annat fast skribent i Vapentidningen samt initiativtagaren till Bushcraftfestivalen som i år hålls den 12:e-14:e augusti i Gottröra.

Vill du också gästblogg hos oss? Maila oss på info@bushcraftstore.se.

Nu till inlägget!

Att skärpa en kniv med en bänksten

Det finns många olika sätt att skärpa en egg på, men målet är det samma, att skapa en tillräckligt vass och hållbar egg för att kunna lösa en skärande eller huggande uppgift på ett säkert vis. Jag brukar dela in skärpningen i fyra olika delar, 1 – Forma eggen, 2 – Slipa eggen, 3 – Bryna eggen och 4 – Polera eggen. Det finns som sagt flera olika tekniker och verktyg för att genomföra ovan fyra steg. Vad som avgör valet är dels det aktuella eggverktygets material och utformning men även vilken skärpningsteknik som du känner dig bekväm med. I detta instruerande inlägg kommer vi att fokusera på hur jag brukar lära ut skärpning av en kniv med en skandinavisk eggprofil (en V-formad enkelegg) med hjälp av en bänksten. Jag vill understryka vikten av att alltid tänka på säkerheten då du jobbar med ett eggverktyg. fokusera hela tiden på vart eggen och din kropp befinner sig och är på väg.

Val av bänksten

Jag brukar dela in de olika stenarna i fyra olika kategorier, 1 – Naturstenar hämtade från naturen, 2- Artificiella naturstensimitationer, 3 – Diamantstenar och 4 – Keramikstenar. Vissa naturstenar kräver olja eller vatten för att effektivt transportera bort det avverkade stålet från stenens yta, under och efter skärpningen. Arkansasstenarna är ett exempel på naturstenar som behöver en olja. En av fördelarna med oljestenar är att den lilla mängd olja som går åt ger en torr arbetsmiljö, jämfört med en vattenstens större behov av vätskevolym. Bänkstenars ytjämnhet mäts generellt i olika enheter i olika länder, några exempel är Micron, Grit och Mesh. Vad gäller just Arkansasstenar så kategoriseras dessa i första hand ej efter någon av ovan tre nämnda enheter. Istället talas här istället om stenarnas hårdhet beroende av densitet. Låt oss nu gå igenom skärpningens fyra olika steg.

Forma eggen

Om kniveggen, eller knivspetsen, drabbats av något större skada jämnas dessa först ut med hjälp av en stålfil. Förslagsvis en enkelhuggen fil med spår endast åt ett håll. Försök att bevara knivbladets geometri och håll filen ren med hjälp av en stålborste. Stålfilen kan även användas som hjälpmedel om eggprofilen behöver återställas. Alternativt adresseras detta i skärpningens nästa steg, Slipningen.

Skärpa en kniv

Slipa eggen

Om eggen är i så pass gott skick att stålfilen ej behöver användas, men eggprofilen behöver en uppdatering, så slipas eggen med hjälp av en bänksten. Nyttja en bänksten med en grov ytjämnhet, alternativt den grövre sidan av en kombinationssten. För att få en hjälpande indikation om hur mycket material som avlägsnas från knivbladet kan med fördel hela eggfasen färgas in med hjälp av en filtpenna. Placera sedan bänkstenen på en stadig arbetsbänk. Om stenen riskerar att glida runt på bänkskivan så lägg en gummimatta under stenen. Applicera eventuell olja eller vatten på stenen. Lägg knivbladet vinkelrätt mot bänkstenens riktning. ”Klicka ner” eggfasen mot stenens yta så att hela eggfasen har kontakt med stenen. Utnyttja eggens befintliga eggfas som stöd för att bibehålla samma eggvinkel. Börja längst in mot knivens handtag och för stadigt, med båda händerna, kniven fram och tillbaka över slipstenen. Vänd då och då på kniven för att se hur jämnt färgen på eggen avlägsnas. Arbeta dig ut mot knivspetsen och  ju längre ut du kommer så lyfter du knivens handtag rakt upp från bänkytan. Tänk dock på att inte lyfta för mycket, då knivspetsen kan riskera att skada slipstenen. Då all infärgning precis är avlägsnad så vet du att ett jämnt lager stål avlägsnats från knivbladet. Vänd på kniven och upprepa samma procedur på eggens motsatta sida. Kontrollera löpande resultatet genom att titta rakt mot eggen för att se om det fortfarande finns trubbiga områden längs eggen som reflekterar ljus. Om du är nöjd med resultatet så går du vidare till nästa steg, Bryningen.

Skärpa en kniv

Bryna eggen

Vid bryningen upprepas samma tillvägagångssätt som under slipningen, men med en sten som har en finare ytjämnhet än slipstenen. Alternativt den finare sidan på en kombinationssten. Under slipningen och bryningen så förfinas alltså eggens skärpa genom att minska slipfasens ytjämnhet. Efter bryningen skall kniven vara vass och redo för den avslutande Poleringen.

Skärpa en kniv

Polera eggen

För att få den där lilla extra skärpan och egghållbarheten så kan eggen poleras med hjälp av en Strigel, en läderbit fäst på en träbit med köttsidan utåt. Ladda lädret med ett fint polermedel och låt eggfasen löpa baklänges över lädret. Striglingen avlägsnar den råegg som kvarstår efter bryningen, samtidigt som eggfasen får en ännu finare ytjämnhet. Strigla dock ej för hårt om du vill undvika att den skandinaviska eggprofilen skall bli konvex till formen. Om så önskas kan slipningen, bryningen och poleringen delas in i ytterligare steg genom att gå från grövre till allt finare ytjämnhet hos skärpdon och polermedel.

Skärpa en kniv

Rengör, torka och olja

Torka avslutningsvis av hela kniven försiktigt med en torr trasa, diska kniven försiktigt för hand vid behov, torka igen och applicera ett tunt skyddade lager av passande olja. Nu har du förhoppningsvis ett rakknivsvasst verktyg redo för arbete. Mitt råd är att anpassa skärpan efter uppgiften. Den skärpa ditt eggverktyg har redan efter slipningsdelen av skärpningen kanske räcker bra till just den uppgift du för stunden skall lösa med ditt eggverktyg. Men om du vill lägga ner den extra tiden på skärpningen, genom att fortsätta med bryning och polering, så får du en egg som håller längre. Underhåll din kniv genom att strigla den ofta, då behöver du mer sällan bryna och slipa.

Share this Post: