Köpvillkor och policy

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. En avvikelse från nedan angivna köpvillkor är giltig endast om kunden och Trailground AB skriftligen har överenskommit därom. Verksamheten bedrivs i bolaget Trailground AB. (org.nr: 556948-2754) och innehar F-skattesedel.

Priserna anges i svenska kronor (SEK).

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen (1990:932) samt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), nedan kallad distansavtalslagen. Denna innefattar även skydd för bushcraftsore.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

I de fall beställning genomförs av en person under 18 år kräves målsmans tillstånd för att köpet ska bli giltigt. Beställningar får ej heller göras av personer som står under förmyndarskap. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att bushcraftstore.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. bushcraftstore.se friskriver sig från tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på hela sortimentet förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om 59 kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda varor. Betalning sker med via Swish, kortbetalning genom Payson eller Paypal eller genom förskottsbetalning till bankgiro. Villkoren börjar gälla så snart transaktionen har registrerats. Bushcraftstore.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga bushcraftstore.se att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för vanligtvis leverans inom 1-3 arbetsdagar. Det kan dock framgå annan leveranstid beroende på lagerstatus på produkterna, det framgår då tydligt på den produkt du vill köpa om reservation i lager finns. Vid leverans till avlägsen ort kan leverans dröja längre, för specifika tider för din ort kontakta respektive fraktbolag. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med i första hand DHL genom deras service point inom Sverige och med UPS genom deras service standard inom Danmark eller i förekommande fall med annan logistikpartner som t.ex. Postnord Logistics (Posten) vid eventuell överenskommelse med kund.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med bushcraftstore.se´s köpvillkor. Se rubriken ”Reklamationsvillkor och ångerrätt”.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från bushcraftstore.se per e-post eller brev.

bushcraftstore.se skickar endast till Svenska och Danska adresser för tillfället, undantag görs endast efter kontakt med kundservice.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir bushcraftstore.se´s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

bushcraftstore.se ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfyllda några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. I alla försändelser så ska en retursedel samt returfraktsedel vara bifogad. Denna ska användas vid alla typer av returer eller reklamationer. Saknas något av detta ber vi dig fylla i formuläret för retur/reklamation här så kontaktar vi dig så snart vi kan med vidare instruktioner.

Vid de fall då reklamation görs av en vara efter att tiden för ångerrätten löpt ut där det visar sig att produkten ej innehåller några fel debiteras kunden för frakt tur och retur samt en avgift för hanteringen av ärendet. Dessutom utas en avgift på 250:- plus moms.

Enligt ”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” finns en ångerrätt som gör att alla kunder har rätt att återlämna varor.

Hos oss gäller detta:

  • 30 dagars ångerrätt
  • Vi har EJ fria returer, Du betalar returfrakt
  • På det belopp som ska återbetalas har bushcraftstore.se rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vill du utöva ångerrätten ska du returnera varan till oss inom 30 dagar från att du mottagit den. Detta görs genom att använda den bifogade returfraktsedeln. Du ska även bifoga retursedeln som ska vara fullständigt ifylld enligt instruktionerna på densamma. Alla försändelser som returneras utan ifylld retursedel returneras till kund som debiteras för frakt och hantering.

Vid retur så återbetals endast varornas värde men ej eventuell debiterad leveranskostnad. Vid utövande av ångerrätt betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till bushcraftstore.se enligt anvisningar som anges i din kommunikation till vår kundservice.

bushcraftstore.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum då vi tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Vi får dock vänta med återbetalningen tills vårt lager tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till bushcraftstore.se, debiteras en avgift om 69:- + moms för att täcka bushcraftstore.se´s kostnader för transport och administration. Detta kommer att faktureras kunden.

Transportskadat gods

Om en vara från bushcraftstore.se skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL 0771- 345 345) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Headler.se:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Headler.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifter

När du registrerar dig/gör en beställning hos bushcraftstore.se samtycker du till att dina personuppgifter lagras hos bushcraftstore.se för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i form av leverans och service etc. åt dig. Efter leverans följer vi även upp våra kunder genom att samla in kundomdömmen i samarbete med reco.se. Därutöver kommer inte bushcraftstore.se att ge ut dina personuppgifter till annan part. Detta i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

TVIST

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.